Tydzień Bibliotek – „Zieloni Detektywi… mali, lecz dociekliwi” – zajęcia literacko-plastyczne

                   W tym roku odbył się XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!” Filia biblioteczna w Mystkowie przygotowała zajęcia literacko-plastyczne …