Tydzień Bibliotek – „Zieloni Detektywi… mali, lecz dociekliwi” – zajęcia literacko-plastyczne

                   W tym roku odbył się XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!”

Filia biblioteczna w Mystkowie przygotowała zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych zatytułowane „Zieloni detektywi…, mali, lecz dociekliwi”. Uczniowie klasy „0” na początku wysłuchali historii o starym dębie Bartku, najstarszym i najbardziej znanym w Polsce drzewie.

Dowiedzieli się także jak mogą dbać o przyrodę, zapoznali się z budową drzewa, przypomnieli sobie, jakie zwierzęta mieszkają w lesie – a co najważniejsze – sami mogli zasadzić roślinkę. Rozwiązywali też zadania na czas, quizy i zagadki.

Na koniec wykonali z kolorowego papieru ptaszka.

Zdjęcia