Wieczór z Prymasem

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”

Kardynał Prymas Stefan Wyszyński

Nauka Prymasa jest nadal aktualna i wskazuje na wartości, którymi powinien kierować się każdy z nas.

W 2021 roku obchodzona jest 120. rocznica urodzin i 40. rocznica śmierci Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rocznice te zadecydowały o uchwaleniu przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej 2021 rokiem Prymasa Tysiąclecia. W dniu 12 września br. Prymas został ogłoszony błogosławionym.

Wyrażając pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i jego dokonań, w dniu 08 września 2021 roku sali posiedzeń Urzędu Gminy odbyło się spotkanie poświęcone osobie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas tego wydarzenia została przybliżona postać wielkiego Prymasa Tysiąclecia.

Spotkanie poprzedził gminny konkurs literacki pt. „Kardynał Stefan Wyszyński- Prymas na trudne czasy”, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej. Z nadesłanych prac nagrodzono:

I miejsce Arleta Mikołajczyk Szkoła Podstawowa w Mszalnicy
II miejsce Emilia Kasprzyk Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej
III Martyna Kruczek Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej
III Zuzanna Homoncik Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej

Laureatom podczas spotkania nagrody wręczył Wójt Gminy Pan Andrzej Stanek.

Podczas uroczystości można było również obejrzeć wystawę poświęconą życiu i myślą Prymasa Tysiąclecia.

Spotkanie uświetnił koncert Zespołu Regionalnego „Skalnik”, a słodki poczęstunek przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kamionki Wielkiej.

W organizację tego wydarzenia włączyły się: Szkoły nr 1 i nr 2 , Parafia, KGW z Kamionki Wielkiej, Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej, Klub Seniora oraz Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury a patronat na spotkaniem objął Wójt Gminy Kamionka Wielka.

Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem udzielonym przez ks. Proboszcza Janusza Potoka oraz odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

Spotkanie zorganizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.