10. odsłona Narodowego Czytania

„Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – lektura jubileuszowej, 10. odsłony Narodowego Czytania.

Ogólnopolską akcję społeczną, zapoczątkował Prezydent RP Bronisław Komorowski, natomiast od roku 2015 została objęta patronatem medialnym Pary Prezydenckiej: Andrzeja Dudy i Agaty Kornhauser-Dudy.

Tym razem 7 września w Szkole Podstawowej w Mystkowie młodzież VIII klas miała okazję wysłuchać I aktu „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, ponadczasowego utworu obfitującego w ironię oraz komizm sytuacyjny, umiejętnie demaskującego egoizm, obłudę, fałsz, ciasnotę poglądów, jak również mieszczańską hipokryzję. Najlepiej charakteryzującym cały utwór pojęciem jest dulszczyzna. Co oznacza – podwójną moralność – inną dla siebie i swoich najbliższych, inną dla pozostałych ludzi oraz przesadną dbałość o pozory. Dla tytułowej bohaterki, bowiem najważniejszym celem i priorytetem staje się to, co powiedzą o niej inni ludzie.

Moja pani! Na to mamy cztery ściany i sufit, aby brudy swoje prać w domu i aby nikt o nich nie wiedział. Rozwłóczyć je po świecie to ani moralne, ani uczciwe. Ja zawsze tak żyłam, ażeby nikt nie mógł powiedzieć, iż byłam powodem skandalu. Kobieta powinna przejść przez życie cicho i spokojnie. Ta już to jest tak i żadne nic nie pomoże.

Słowa te kieruje Dulska do Lokatorki w czasie, gdy ta przychodzi prosić Dulską, by nie musiała opuszczać zajmowanego przez siebie lokalu w jej kamienicy. Warto zaznaczyć, że dzisiaj używa się powiedzenia Własne brudy, należy prać we własnym domu – oznacza to, by uważać na opinię publiczną i dbać za wszelką cenę o dobry wizerunek własny w opinii innych.

Dramat polskiej naturalistki powstał w 1906 roku i szybko zdobył przychylność odbiorców. Dzisiaj, nie jest to tekst powszechnie znany, dlatego okazją, do poznania historii pani Dulskiej, było jej wspólne czytanie. W akcję włączył się Klub Seniora, działający przy Bibliotece Publicznej w Mystkowie. Uczestników na początku tradycyjnie przywitał dyrektor szkoły – pan mgr Marek Kiełbasa. W role bohaterów dramatu wcielili się: Pani Dulska – Krystyna Ogorzałek; Hanka – Halina Mikulak; Zbyszko – Roman Mikulak; Mela – Zofia Ogorzałek; Hesia – Grażyna Szołdra; Lokatorka – Elżbieta Pazgan i Juliasiewiczowa – Justyna Ziębiec.