Mali inżynierowie

Od 2 do 16 października 2020 roku odbyły się warsztaty robotyki „Mali inżynierowie” w ramach projektu „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu” – promowanie przedsiębiorczości na obszarze LGD realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamionce Wielkiej.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej, Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamionce Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Mystkowie.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznali podstawy tworzenia zautomatyzowanych istot i maszyn, rozwijali postrzeganie przestrzenne budując modele, które chodzą, jeżdżą, mówią i chwytają za pomocą programowalnych klocków, silników i czujników. Podczas spotkań uczniowie ćwiczyli logiczne myślenie starając się zakodować sterowanie wcześniej zbudowanych istot, co jak okazało się później, sprawiło najwięcej trudności ale również i radości.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD „Korona Sądecka”, w związku z zadaniem pn. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu” – promowanie przedsiębiorczości na obszarze LGD.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”