Najpiękniejszy ziołowy ogródek

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ziołowy ogródek”

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. Najpiękniejszy ziołowy ogródek, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej, zwane dalej „Organizatorem”. Konkurs organizowany jest w ramach projektu pn. „Żyć w zgodzie z naturą”–oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD.
 3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców z terenu LGD Korona Sądecka. Jedna osoba możne przesłać maksymalnie 3 zdjęcia swojego ogródka. Zdjęcia należy wysłać na adres: tmkamionkaw@onet.pl z dopiskiem „Najpiękniejszy ziołowy ogródek”, lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
 4. Celem Konkursu jest rozbudzenie pasji i zainteresowań uprawą roślin zielarskich, popularyzacja i propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku.
 5. Termin nadsyłania, składania zdjęć: od 12 października do 16 październik 2020 roku. Powołana Komisja konkursowa ogłosi wyniki 19 października 2020 roku.
 6. W konkursie wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca, za które przewidziane są trzy nagrody:
  I miejsce – zestaw do uprawy ziół o wartości 300,00 zł;
  II miejsce – zestaw do uprawy ziół o wartości 200,00 zł;
  III miejsce – zestaw do uprawy ziół o wartości 100,00 zł.
 7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, a w sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
 8. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik deklaruje że jest autorem zdjęcia oraz ogródka, który na nim przedstawiono i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich zdjęć na stronie internetowej biblioteki w Kamionce Wielkiej, LGD Korona Sądecka, Urzędu Gminy Kamionka Wielka.
 9. Każdy z Uczestników wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych, przez Organizatora, w celach organizacji Konkursu, w celach promocyjnych projektu „Żyć w zgodzie z naturą” – oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art.6 ust.1 lit.a).
Plakat promujący konkurs "Najpiękniejszy ziołowy ogródek".

Projekt współfinansowany:

W ramach Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Żyć w zgodzie z naturą” – oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD.


Pobierz Regulamin konkursu „Najpiękniejszy ziołowy ogródek” (PDF, 183 KB)