Mały fotograf – warsztaty fotografii

Od 19 do 23 października 2020 roku odbyły się warsztaty fotografii „Mały fotograf” w ramach projektu „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu” – promowanie przedsiębiorczości na obszarze LGD realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamionce Wielkiej.

W zajęciach uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej. W trakcie warsztatów uczestnicy poznali obsługę aparatu oraz środki kształtowania obrazu fotograficznego takie jak obiektyw, czas naświetlania, czułość, przesłona, kompensacja ekspozycji, balans bieli.

Podczas spotkań uczniowie uczyli się estetyki fotografii, ćwiczyli kompozycje, próbowali tak wykonać fotografię aby wszystko było na swoim miejscu i każdy odczytał to, co chcieli przekazać. Momenty wesołe przeplatały się z momentami zadumy gdy pozowali do zdjęć kolegów i koleżanek.

Warsztaty zorganizowane zostały w ramach Programu, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach projektu grantowego pt. „Promocja przedsiębiorczości na obszarze LGD „Korona Sądecka”, w związku z zadaniem pn. „Przedsiębiorczość kluczem sukcesu” – promowanie przedsiębiorczości na obszarze LGD.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”