Integracja i kultura w podróży

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej realizuje projekt „Kultura inspiruje, szanuje tradycje i łączy pokolenia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: OFERTA KULTURALNA.

Jednym z działań projektu był integracyjny wyjazd do Baranowa Sandomierskiego, Sandomierza i Kazimierza Dolnego.

Podczas pierwszego dnia wycieczki uczestnicy zwiedzili XVI-wieczny zamek wraz ze zbrojownią, który był dawną siedzibą grodu Leszczyńskiego, miasto Sandomierz z zabytkami z różnych epok, Muzeum Ojca Mateusza i przeszli spacerem Podziemną Trasą.

W drugim dniu uczestnicy zwiedzali m.in. renesansowy rynek z kamienicami w Kazimierzu Dolnym, kościół farny, Górę Trzech Krzyży, ruiny zamku oraz  przespacerowali się wąwozem lessowym ”Korzeniowy Dół”.

Integracyjne wyjazdowe spotkanie  przyczyniło się podniesienia kompetencji kulturowych uczestników i zwiększenia zaangażowania w życie kulturalne na obszarze LGD. W rezultacie mieszkańcy poznali historię Sandomierza, Kazimierza Dolnego  i związaną z nią kulturę, a wyjazd przyczynił się do integracji mieszkańców i dyskusji na temat życia tamtejszej społeczności.

Zdjęcia