Inauguracja roku 2023 w Klubie Seniora

24 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie Klubu Seniora działającego przy naszej bibliotece, które  zainaugurowało rok 2023.

Zebranie rozpoczęło się od występu artystycznego dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej z oddziałów zerówkowych pod opieką pani Urszuli Dobosz oraz pani Agaty Ptak.

Dzieci zaprezentowały występy wokalne i taneczne.

Po przedstawieniu artystycznym dzieci nastąpiła część organizacyjna, podczas której podsumowano miniony rok,  a także ustalono program pracy wraz z planowanymi  działaniami na bieżący, 2023 rok.

Spotkanie zakończyło się wspólnym kolędowaniem.

Zdjęcia