„Miał wróbelek Elemelek miskę, łyżkę i rondelek …”

Tematem  naszej ostatniej lekcji bibliotecznej, jaka odbyła się w środę 25.01.2022 r. w filii bibliotecznej w Kamionce Wielkiej było dokarmianie ptaków zimą. Przedszkolaki z oddziału zerówki wysłuchały opowiadania Hanny Łobockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”.

Dzieci zwróciły uwagę na trudności jakie miał tytułowy ptaszek w zdobyciu pożywienia oraz dzieliły się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeby pomagania naszym skrzydlatym przyjaciołom podczas zimy.

Przedszkolaki wykazały się doskonałą znajomością produktów jakimi należy dokarmiać ptaki (naturalne ziarna, woda, niesolona słonina itp.)

Dzieci wymieniały również pokarmy, którymi nie należy tego robić (np. solona słonia, słonecznik prażony).

W drugiej części zajęć każdy uczestnik wykonał pracę plastyczną, która przedstawiała tytułowego Elemelka.