Apetyt na życie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

17 czerwca w ramach zadania „Żyć w zgodzie z naturą” – oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD, zorganizowana została prelekcja nt. zielarskich ogrodów oraz ekologicznego systemu uprawy ziół. Uczestnicy spotkania poznali gatunki ziół, zapoznali się z preparatami wytwarzanymi z roślin zielarskich uprawianych w domach. Jednocześnie przybliżone zostały im zasady dobrej praktyki wytwórczej oraz sposoby przetwarzania surowców zielarskich w warunkach domowych.