Wyniki konkursu ortograficznego

15 czerwca odbył się 18 Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii”. Konkurs organizowany był wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 z Kamionki Wielkiej. W zmaganiach udział wzięli uczniowie klas 4-6 ze szkół podstawowych z gminy Kamionka Wielka. Jury, w skład którego wchodzili nauczyciele poloniści ze wszystkich obecnych na konkursie szkół wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Aleksandra Stasianek
II miejsce – Nina Kmak
III miejsce – Aleksandra Ogorzałek

W punktacji zespołowej:
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zwycięzcy dodatkowo medale.

Konkurs zorganizowano w ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ujęcie grupowe wszystkich uczestników.

Dziękujemy bardzo wszystkim szkołom, które wzięły udział w konkursie. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom gratulujemy uczestnictwa w konkursie, nauczycielom dziękujemy za współpracę.