„Szare, bure lub pstrokate, wszystkie koty za pan brat. Mają drogi swe i płoty – po prostu koci świat” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.

Z okazji Światowego Dnia Kota, filia biblioteczna w Mystkowie, zorganizowała zajęcia literacko-plastyczne. Maluchy  z oddziału „0” SP w Mystkowie wysłuchały wiersza Wiesława Drabika  pt. …