Walentynkowe zapusty z Klubem Seniora

W dniu 14.02.2023 członkowie Klubu Seniora działającego przy naszej bibliotece mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z okazji Święta Zakochanych oraz Babskiego Combra.

Tuż po godzinie 16 wszystkich zgromadzonych przywitała Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Pani Anna Ziobrowska, po czym przekazała głos  Prezes Klubu Seniora – Pani Zofii Pawłowskiej, która w krótkim przemówieniu przedstawiła historię święta zakochanych, a także nawiązała do życiorysu Św. Walentego.

Na tę okoliczność Kabaret Prowizorka  przygotował  część artystyczną charakteryzującą ostatkowe, wiejskie zwyczaje, dzięki której wszyscy mogli przenieść się do XIX wiecznej karczmy …

Przybyli goście mieli możliwość nie tylko zapoznania się ze zwyczajami ostatkowych, ale i miłego spędzenia czasu na rozmowach  przy zapustowych specjałach – pączkach i faworkach.

Zdjęcia