Wspaniała, niecodzienna lekcja historii…

9 listopada 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Bibliotece Publicznej rozbrzmiały, niesione słowem i muzyką, patriotyczne dźwięki z powodu rozegranego już po raz XVI Gminnego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej oraz XV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. 

Organizatorami tegorocznej edycji konkursu poezji i pieśni była: Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej; Komisja międzyzakładowa  NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty; oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, a patronat honorowy objął nad konkursem Wójt Gminy Kamionka Wielka Pan Andrzej Stanek.

Gospodarzami przedsięwzięcia były Panie Dyrektor –  Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej – Anna Ziobrowska oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej Izabela Zaczyk.

Na wstępie przywołano słowa jednego z wieszczów narodowych, które były  mottem konkursu:

„Płomień rozgryzie malowane dzieje,

Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało.”

(A. Mickiewicz, Konrad Wallenrod)

Mickiewiczowska „pieśń” to świadectwo, historia, tradycja, ogólnie – kultura, od materialnej trwalsza, bo duchowa. I pieśń, według spełnionych przewidywań poety, na szczęście, „uszła cało”.  A piosenka? Ta mniejsza siostra pieśni – która też przecież jest, jeśli nie zwierciadłem dziejów, to na pewno lusterkiem swoich czasów, „biżuterią historii”, na pewno wartą poznania, gdy chce się wiedzieć o epoce, w której rozbrzmiewała. Przechowywana w pamięci i sercu, nie poddaje się łatwo zniszczeniu. W szerszym rozumieniu mieści w sobie wszystkie wartości duchowe, jakie wytworzył naród na przestrzeni swojej historii. Jej świetnym nośnikiem jest melodia, muzyka. Naród może stracić ziemię, wolność i dobra materialne, ale jeśli zachowa tradycję, nie utraci swej kultury – przetrwa i odrodzi się.

     Z uwagi na skomplikowane i wielowymiarowe, a niejednokrotnie i naznaczone tragizmem losy Rzeczypospolitej, na przestrzeni wieków powstały tysiące wierszy i pieśni patriotycznych, które do dziś zachowały się w polskiej kulturze. Przywołują one zarówno ważne, radosne momenty, jak również trudne i smutne losy okupowanej Polski. Polskie pieśni patriotyczne powstawały od średniowiecza, przez okres przed i porozbiorowy, jak również w czasie Młodej Polski i II wojny światowej.

I właśnie te – przekazywane z pokolenia na pokolenie teksty poetyckie, pieśni i piosenki patriotyczne wybrzmiały w czasie XVI Gminnego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej oraz XV Gminnego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Do przesłuchań konkursowych przystąpiło siedem szkół z terenu naszej Gminy. To piękne, że ludzie młodzi podjęli wyzwanie i słowem, muzyką, melodią przywołali losy bohaterów, trudną rzeczywistość, ale i niezłomne dążenie Polaków do wolności i niepodległości.

   Spotkanie miało charakter konkursowy, tak więc Organizatorzy zadbali o to, by prezentacje młodych artystów ocenili profesjonaliści gatunku – Szanowne Jury artystyczne. Konkurs rozgrywał się w dwóch niezależnych od siebie kategoriach – poezji i pieśni. I tak, recytatorów (17 uczestników) oceniały Wanda Dominik – wieloletnia polonistka, która pracowała  również w naszej Gminie –  w Królowej Polskiej, Wanda Smajdor – polonistka, która była długoletnią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jamnicy oraz Pani Maria Kiełbasa (emerytowana) polonistka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej – warto podkreślić – inicjatorka i organizatorka tegoż konkursu – przez 15 lat prowadząca prezentacje konkursowe.

Wokalistów natomiast wysłuchała, poddając swojej ocenie komisja, którą stanowili:  Pan Wacław Wacławiak – tamburmajor, wokalista i instrumentalista Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej, Pan Bogusław Wawrzyniak – były nauczyciel, miłośnik muzyki, wielki sprzymierzeniec  i przyjaciel młodzieży, który pomaga im szkolić się muzycznie, okazuje pomoc i umożliwia nagrania w studio oraz Pani Anna Ziobrowska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej – Gospodarz części śpiewaczej konkursu.

Po artystycznej prezentacji oraz wnikliwej ocenie dokonanej przez Jurorów, Wójt Gminy  – Andrzej Stanek – wręczył Laureatom oraz wszystkim uczestnikom nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.

Fundatorami nagród konkursowych byli:  Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek, Międzyzakładowa Komisja NSZZ „Solidarność” oraz właściciel firmy F.H.U.B. „Złocki” – Pan Robert Złocki.  Wszystkim fundatorom nagród jesteśmy bardzo wdzięczni!

Zwieńczeniem części konkursowej był wzruszający koncert laureatów.

      Organizatorzy konkursu, członkowie jury oraz obecni nauczyciele wyrazili przekonanie, że ta forma edukacji – spotkanie młodych ludzi recytujących i śpiewających, było wyjątkową lekcją historii, patriotyzmu, ale również cenną lekcją wrażliwości, odwagi, otwartości na drugiego człowieka. Spotkanie wzbudzało zainteresowanie przeszłością, pomogło promować w środowisku lokalnym uczniów utalentowanych wokalnie i rozwijać talenty oraz pasje naszej młodzieży. Pozwalało również krytycznie spojrzeć na swoje możliwości i umiejętności. Oby pomogło rozwinąć  skrzydła, nie tylko w artystycznych poczynaniach, ale ogóle w życiu  tego młodego pokolenia.

Niech to doświadczenie pozostanie miłym wspomnieniem!

A oto wyniki Konkursu:

Laureaci XVI Gminnego Konkursu Polskiej Poezji Patriotycznej

I miejsca: Karolina Kruczek – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej  – A. Mickiewicz Do matki Polki

II miejsce: Zofia Tuczyńska Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej – A. Oppman Orlątko Agnieszka Poręba Szkoła Podstawowa w Boguszy – A. Oppman Orlątko

III miejsce: Joanna Górka Szkoła Podstawowa w Mszalnicy – M. Grechuta Ojczyzna

III miejsce: Sara Poręba Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej – L. Staff Polsko, nie jesteś Ty już niewolnicą

Wyróżniania: Dawid Gawlik Szkoła Podstawowa w Boguszy – M. Konopnicka Ojczyzna

Amelia Kocemba Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej – Wzywam Was – autor nieznany

Uczennica Szkoły Podstawowej im. ks. prof. Piotra Poręby w Mystkowie – M. Gajowniczek Mój czytelniku malutki

Laureaci XV Gminnego Konkursu Polskiej Pieśni Patriotycznej

I miejsca ex aequo Patrycja i Zuzanna Jarosz Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej – w piosence W listopadzie…

Magdalena Siedlarz Szkoła Podstawowa w Królowej Górnej, wykonująca utwór Wolność

II Miejsce: Martyna, Maria i Bartosz KsiążkiewiczMiejcie nadzieję Szkoła Podstawowa w Królowej Polskiej

III miejsca Jury nie przyznało. Za to przyznało dwa równorzędne

Wyróżnienia: duet ze Szkoły Podstawowej w Mszalnicy Kamila Kiełbasa i Zuzanna KogutPiosenka małego patrioty

Maria SłabyChłopaki z AK – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej.

Wszystkim uczestnikom konkursu Organizatorzy składają gratulacje, a opiekunom artystycznym, nauczycielom, rodzicom oraz sympatykom piosenki i pieśni patriotycznej, za okazaną pomoc i wsparcie,  serdecznie dziękują!

K. Popiela

Zdjęcia