„Więcej nas łączy, niż dzieli…”

 W Gminie Kamionka Wielka już po raz trzeci obchodziliśmy  Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać solidarność z osobami z niepełnosprawnościami, a także zwrócić uwagę społeczeństwa, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Integracyjne spotkanie z podopiecznymi Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego „GROMADKA” z Nowego Sącza i ich opiekunami, odbyło się 14 czerwca  w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej pod honorowym patronatem Wójta Gminy Kamionka Wielka, Pana Andrzeja Stanka. W wydarzenie włączyła się Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Kingi w Kamionce Wielkiej oraz Gminna Biblioteka Publiczna wraz z działającym przy niej Klubem Seniora. To niecodzienne wydarzenie otworzył Pan Mariusz Popiela, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2, który serdecznie przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu. W spotkaniu wzięła udział Pani Małgorzata Antkiewicz-Wójs, Sekretarz Gminy, która reprezentowała Wójta Gminy Kamionka Wielka, przekazując życzenia wytrwałości, wiary i sił  w pokonywaniu trudności, zarówno rodzicom, jak i opiekunom. Przemawiając powiedziała, że społeczeństwo, jako wspólnota powinno stanowić integralną całość, niezależnie od rozmaitych ograniczeń występujących ze względu na wiek, czy stan zdrowia, że wspólną powinnością jest wspieranie działań i projektów, które mają na celu znoszenie barier na różnych płaszczyznach życia, które zmierzają do pogłębiania wrażliwości na inność  i cierpienie drugiego człowieka, które prowadzą do integracji społecznej i przeciwdziałają wykluczeniu.

Zaznaczyła, że spotkanie  to jest wyjątkową okazją, aby jeszcze raz uzmysłowić sobie, pokazać i potwierdzić, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu społecznym, rodzinnym oraz zawodowym. Podkreśliła, że Wójt stara się w miarę możliwości, sprostać wyzwaniom, jakie wiążą się z pokonywaniem barier i rozwiązywaniem problemów osób  z niepełnosprawnościami. Na zakończenie wystąpienia sekretarz przywołała znaczące i znamienne słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek niepełnosprawny, niezależnie od stanu swojego zdrowia i umysłu jest osobą. Niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna nie jest w stanie naruszyć lub zakłócić struktury osobowej człowieka, ducha ludzkiego, który jest jej istotowym elementem”.

Pani Marta Kuropeska, dyrektor NORW GROMADKA, podziękowała organizatorom za zaproszenie oraz otwarte serce, wręczając drobne upominki, wykonane przez podopiecznych fundacji. Podkreśliła, jak ważne są takie spotkania, bo poszanowanie godności jest fundamentalnym prawem każdego człowieka
i powinniśmy czcić godność każdego – przecież w każdej chwili ktoś z nas może stać się niepełnosprawnym. Szczególne podziękowania skierowała do obecnego na spotkaniu księdza proboszcza Janusza Potoka za duchowe wsparcie dla całej społeczności GROMADKI oraz comiesięczną posługę z Panem Jezusem.

Główną ideą spotkania była szeroko pojęta integracja. W związku z tym Klub Seniora przedstawił spektakl teatralny „Franklin i komputer”, który mogli obejrzeć zarówno zaproszeni goście, jak również dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 (klasy 0-III). Młodzież z tejże szkoły zaprezentowała także krótki program artystyczny, po którym razem z gośćmi włączyła się do zabawy. Warto podkreślić, że uczniowie kl. VIII pod opieką Pani Marty Pogwizd zdali celująco egzamin z lekcji wychowawczej. Wspólnie spędzony czas był wspaniałą okazją do podjęcia refleksji nad naszą umiejętnością dostrzegania problemów, z jakimi przychodzi się mierzyć osobom niepełnosprawnym oraz otwarcia się na pomoc innym.

Niezwykle miłym gestem dla dzieci i ich opiekunów były przygotowane przez Wójta Gminy Andrzeja Stanka upominki, które sprawiły wielką radość obdarowanym.

Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami życzymy, aby zawsze towarzyszyła im ludzka życzliwość i akceptacja, a organizatorom spotkania serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.