Wakacje w Bibliotece – lekcja historii i warsztaty papieru czerpanego.

We wtorek 12.07.2022 r. dzieci i młodzież wraz z członkami Klubu Senior +, który zrzesza Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamionce Wielkiej, byli uczestnikami prelekcji historycznej o początkach naszej ojczyzny – „Za króla Piasta Polska wyrasta”. Lekcję poprowadziła mgr Beata Filipowicz – wieloletni pedagog i  nauczyciel historii w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej.

Uczestnicy mieli okazję wysłuchać krótkiego wykładu o pierwszym władcy Polski – Mieszku I, jego synu, pierwszym koronowanym królu Polski, Bolesławie Chrobrym, a także została im przybliżona postać Św. Wojciecha. By urozmaicić swój wykład Pani nauczycielka przygotowała  różne rekwizyty, m.in., makietę osady Biskupin, gliniane naczynia czy odzież wykonaną z surowego lnu, a także prezentację multimedialną ze zdjęciami, ilustrującymi opisywane miejsca: Ostrowa Lednickiego, który był niegdyś jednym z najważniejszych grodów państwa Piastów czy Katedry Gnieźnieńskiej, gdzie znajduje się sarkofag z relikwiami Św. Wojciecha.

W drugiej części spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach wytwarzania papieru czerpanego, podczas których mieli okazję samodzielnie wykonać ekologiczne okolicznościowe kartki i tym samym nadać niepotrzebnym już ścinkom z gazet nowe życie.