Seniorzy w przedszkolu, czyli integracja pokoleń

Podczas czwartkowego (28.04) pobytu Seniorów w oddziałach przedszkolnych SP w Mystkowie, dzieci z zaciekawieniem wysłuchały bajki pt. „Czerwony Kapturek”. Pojawiły się pytania, na temat zachowania Kapturka, na które odpowiadały maluchy. W rolę mentorów wcielili się Seniorzy, którzy pokazali również zabawy z dawnych lat, np. „Chodzi lisek koło drogi”, „Mam chusteczkę haftowaną”, włączając się do wspólnej zabawy. Na koniec dzieci malowały farbami różne obrazki na drewnie. Okazało się, że obie grupy nawiązały głęboką przyjaźń. Co ciekawe, i dla starszych, i dla małych spotkanie to szybko przestało być tylko sposobem na spędzanie czasu.