Lekcje patriotyzmu w Bibliotece

Tym razem tematem naszych cotygodniowych spotkań były symbole narodowe i barwy ojczyste. Początek maja to tradycyjnie okres uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole, które zapisały się w historii polskiej.

Święta majowe są niezwykłą okazją by porozmawiać z dziećmi o Polsce, pokazać symbole narodowe, które darzone są ogromnym szacunkiem, są zewnętrznym przejawem odrębności narodowej, oraz budują poczucie dumy narodowej.

Po wysłuchaniu opowiadania A. Borowieckiej pt. „Podróż inne niż wszystkie”, zagraliśmy w smoczą grę i wykonaliśmy pracę plastyczną.