Razem zagrajmy – galeria

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej realizowała projekt pod nazwą „Razem zagrajmy” – oferta czasu wolnego dla mieszkańców LGD. Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży i dorosłych jako propozycja spędzania wolnego czasu. Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego oraz zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” poprzez organizację spotkań i turniejów szachowych oraz rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

W zajęciach organizowanych w ramach projektu, które odbywały się w Kamionce Wielkiej oraz w Mystkowie uczestniczyło 100 osób. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć podsumowującej działania realizowane w ramach projektu.