Pamiętając o ogrodach

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie!

Grafika promująca konkurs "Pamiętając o ogrodach - najpiękniejszy ogródek przydomowy".

Regulamin Konkursu
„Pamiętając o ogrodach – najpiękniejszy ogródek przydomowy”

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie pt. „Pamiętając o ogrodach – najpiękniejszy ogródek przydomowy”, zwany dalej konkursem.
  2. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Konkurs adresowany jest do mieszkańców gminy Kamionka Wielka. Jedna osoba możne przesłać maksymalnie 5 zdjęć swojego przydomowego ogródka. Zdjęcia wraz z kartą zgłoszenia (załącznik nr 1) należy wysłać na adres: gbpkamionkaw@poczta.onet.pl z dopiskiem „Pamiętając o ogrodach – najpiękniejszy ogródek przydomowy”, lub dostarczyć osobiście do Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej. Wysyłając maila zgodnie z przedmiotem niniejszego konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na zasady konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.
  4. Celem konkursu jest rozbudzenie pasji i zainteresowań uprawą roślin, popularyzacja i propagowanie wiedzy o ziołach i kwiatach w otaczającym środowisku, promocja literatury związanej z uprawą i hodowlą roślin. Rozwijanie wrażliwości mieszkańców Gminy Kamionka Wielka na piękno i estetykę otoczenia. Wyłonienie i nagrodzenie najpiękniejszych ogródków.
  5. Termin nadsyłania, składania zdjęć: do 8 października 2021 roku. Powołana Komisja konkursowa ogłosi wyniki do 15 października 2021 roku.
  6. W konkursie wyłonione zostaną trzy pierwsze miejsca, za które przewidziane są nagrody.
  7. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie, a sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
  8. Poprzez zgłoszenie do konkursu uczestnik deklaruje że jest autorem zdjęcia oraz ogródka, który na nim przedstawiono i posiada do nich pełne prawa autorskie. Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich zdjęć na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych Organizatora.
  9. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora na potrzeby konkursu, w tym zgodę na publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
  10. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.

Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Pamiętając o ogrodach – najpiękniejszy ogródek przydomowy” (PDF, 312 KB)