Oko w oko z alpakami – edukacyjny wyjazd do zoo

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej realizuje projekt „Młodzi duchem” – Organizacja czasu wolnego dla seniorów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW.

Tym razem w ramach projektu 25 lipca br. zorganizowany został jednodniowy wyjazd edukacyjny do Hacjendy Alpaka w miejscowości Ubiad, gdzie uczestnicy zdobyli wiedzę dotyczącą hodowli egzotycznych gatunków zwierząt. Ogród Zoologiczny okazał się nie tylko uroczym miejscem do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, ale też skarbnicą wiedzy przyrodniczej całego świata. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Zapoznanie uczestników wyjazdu z warunkami życia zwierząt mieszkających w ZOO. Ponadto alpaki to zwierzęta o dużym potencjale terapeutycznym, dlatego też wizyta wpłynęła na uczestników relaksująco i była miłym przeżyciem.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zdjęcia