Filcowe robótki

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej realizuje projekt „Młodzi duchem”- Organizacja czasu wolnego dla seniorów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW.

Jednym z zadań projektu były „Filcowe robótki” – warsztaty „szycia z filcu” ,w których uczestniczyli seniorzy, dzieci i młodzież. Podczas warsztatów uczestnicy mogli zaprojektować, następnie skroić i uszyć torebki by późnej zdobić i dekorować swoje prace. Na dwóch ostatnich warsztatach uczestnicy wykonywali filcowe ozdoby wielkanocne.

Celem tego działania była edukacja mieszkańców w zakresie ekologii i wprowadzanie jej do domów, dlatego uszyte torebki zgodnie z założeniami projektu zostały przekazane mieszkańcom. Uświadamiając ich, że  filcowe torebki wielokrotnego użycia nie obciążają środowiska naturalnego tak jak foliówki. Warsztaty zakończyły się wystawą wykonanych prac. Wystawa prac zorganizowana została w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zdjęcia