GMINNY KONKURS POLSKIEJ POEZJI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

Płomień rozgryzie malowane dzieje,

 Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,

Pieśń ujdzie cało

Adam Mickiewicz Konrad Wallenrod

Organizatorzy:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kamionce Wielkiej

Komisja międzyzakładowa  NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty

 Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej

PATRONAT HONOROWY Wójt Gminy Kamionka Wielka Andrzej Stanek


Cele konkursu:

  • wspieranie wychowania patriotycznego poprzez aktywność artystyczną
  • poszerzenie znajomości twórczości patriotycznej poetów polskich; popularyzacja pieśni i piosenek o tematyce patriotycznej
  • poszukiwanie literackich i muzycznych  wzorców, i wartości istotnych w życiu człowieka;
  • przybliżenie i ułatwienie rozumienia naszej historii
  • prezentacja uczniów utalentowanych artystycznie w szkole i w środowisku lokalnym
  • nawiązywanie nowych znajomości, wymiana doświadczeń, uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze

 8  listopada 2022 r. o godzinie 8.00  w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamionce Wielkiej

Konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych

 z terenu Gminy Kamionka Wielka

Regulaminy dostępne w szkołach.

Zapraszamy