Gminny Konkurs Literacki

Kardynał Stefan Wyszyński – „Prymus na trudne czasy”.

Co chciałbyś powiedzieć Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i za co chciałbyś podziękować Prymasowi Tysiąclecia w swoim liście?

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

Regulamin konkursu

Uczestnicy: Mieszkańcy Gminy Kamionka Wielka – dzieci, młodzież, osoby dorosłe

Kategorie wiekowe:

 1. Uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Kamionka Wielka kl. 5-8
 2. Osoby dorosłe/pełnoletnie

Forma: list
„Co chciałbyś powiedzieć Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu i za co chciałbyś podziękować Prymasowi Tysiąclecia”

Motyw przewodni listu to słowa Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy
i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!

Druga kromka chleba

Organizator konkursu nie ogranicza długości listu, pozostawiając decyzje w tej kwestii autorom; sugerujemy jednak, aby ich teksty zmieściły się maksymalnie na 2 znormalizowanych stronach formatu A4, z użyciem czcionki Times New Roman 12 pkt., interlinia 1.5, standardowe ustawienie w programie Word.

Cele konkursu

 1. Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Inspirowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 3. Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński.
 4. Ukazanie postaci świętych i błogosławionych, jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
 5. Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami literackimi.
 6. Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Temat konkursu

Kardynał Stefan Wyszyński –„Prymas na trudne czasy”.

Kryteria oceny prac

Praca literacka /list/: zgodność z tematem, poprawność merytoryczna, językowa, ortograficzna, oryginalność ujęcia tematu.
Oceny nadesłanych prac dokona wytypowane przez organizatora jury.

Warunki uczestnictwa

 1. Przyjmowane są tylko prace indywidualne.
 2. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia (załącznik nr 1).
 3. Prace należy przesłać pod adres: gbpkamionkaw@poczta.onet.pl z dopiskiem:
  „Konkurs literacki o Kardynale Stefanie Wyszyńskim” lub dostarczyć osobiście do siedziby Gminnej Biblioteki w Kamionce Wielkiej.
 4. Termin nadsyłania prac: 30.06.2021 r. do godz. 16:00.
 5. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych zostaną powiadomieni przez Organizatora mailowo lub telefonicznie i zaproszeni na uroczysty Finał Konkursu, nie później niż 10 dni przed jego datą.
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamionce Wielkiej do 10 sierpnia 2021 roku.
  Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu, przechodzą one na własność Organizatora. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystaniem wizerunku uczestnika w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 7. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy biblioteki: tel. 18 445 66 32.

Pobierz Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF, 308 KB)