18 Konkurs Ortograficzny

Zapraszamy uczniów klas 4-6 do ortograficznych zmagań o tytuł
GMINNEGO MISTRZA ORTOGRAFII
Konkurs odbędzie się 15 czerwca 2021 roku o godz. 9:00
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kamionce Wielkiej

Organizator:
Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionce Wielkiej

Regulamin konkursu

 1. Do etapu międzyszkolnego w kategorii kl. 4-6 każda szkoła może zgłosić 3 uczestników. Zgłoszenia do udziału w konkursie (załącznik nr 1) prosimy przesłać do 09.06.2021 r. na adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kamionce Wielkiej do p. Renaty Ślipek lub na e-mail gbpkamionkaw@poczta.onet.pl
 2. Forma konkursu – dyktando ortograficzne. Konkurs przebiegał będzie w 3 częściach:
  – wysłuchanie tekstu,
  – pisanie ze słuchu,
  – powtórne wysłuchanie tekstu – sprawdzenie całości.
 3. Zakres trudności:
  – pisownia wyrazów z ż, rz, ó, u, h, ch,
  – pisownia wyrazów wielką i małą literą (nazwy własne, geograficzne, tytuły czasopism, książek),
  – pisownia „nie” z czasownikiem, rzeczownikiem, przymiotnikiem i przysłówkiem,
  – pisownia zakończeń rzeczowników,
  – interpunkcja.
 4. Kryteria oceniania:
  – błędy z ż, rz, ó, u, h, ch oraz pisownia z „nie” – liczone będą jako błędy pierwszego stopnia,
  – pozostałe błędy (w tym gramatyczne) liczone będą jako błędy drugiego stopnia (2 błędy= 1 ortograficzny pierwszego stopnia).
  – błędy interpunkcyjne (4 błędy = 1 ortograficzny pierwszego stopnia).
 5. Skład komisji:
  Przewodnicząca: Anna Ziobrowska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
  Do komisji zapraszamy wszystkich obecnych polonistów.
 6. Nagrody przyznawane będą za zajęcie: I, II, III miejsca.

Postanowienia końcowe

 1. Zwycięzca otrzyma tytuł Gminnego Mistrza Ortografii.
 2. Laureaci oraz uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 3. Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają weryfikacji i zaskarżeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością Organizatora. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystaniem wizerunku uczestnika w celach promocyjnych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
 5. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

Pobierz Załącznik nr 1 do 18 Konkursu Ortograficznego (PDF, 132 KB)