Franklin i komputer

Na zaproszenie Stowarzyszenia LGD Korona Sądecka Seniorzy z Klubu Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej mieli okazję zaprezentować spektakl teatralny pt.: Franklin i Komputer na pikniku rodzinnym, który odbył się w Świniarsku, w dn. 28.08.2022 r. Przedstawienie miało na celu rozwinięcie u widzów świadomości problemów uzależnień od komputera i Internetu. By dotrzeć do każdej grupy wiekowej, w tym do najmłodszych dzieci, nasi aktorzy wystąpili w przebraniach znanych i lubianych postaci z bajek: żółwia Franklina, Kubusia Puchatka czy Bobra.

Scenka miała również charakter profilaktyczny – wynikało z niej wiele cennych wskazówek, z których główną było to, że przy zapobieganiu nadużywania Internetu, czy telefonu komórkowego istotną rolę odgrywa dom rodzinny i szkoła.

źródło: https://lgdkoronasadecka.pl/wiadomosc/rekreacyjna-zabawa-na-pikniku-w-swiniarsku