Spotkanie podsumowujące projekt PORA DLA SENIORA

W czerwcu zostało zorganizowane spotkanie podsumowujące projekt  Pora dla Seniora.  W pięknych okolicznościach przyrody na Czarnej Kapicy uczestnicy projektu mile spędzili czas na wspólnych rozmowach przy grillowanych specjałach, a także słodkim poczęstunku.

Całość uświetnił występ senioralnej grupy teatralnej, która podczas trwania projektu spotykała się regularnie podczas prób, czego efektem było przygotowanie kilku kabaretów i skeczów oraz przedstawienie ich wszystkim zebranym.

Uczestnicy wyrazili głęboką wdzięczność  za możliwość udziału w różnorakich działaniach aktywizujących i wspierających ich rozwój jakie miały miejsce w projekcie Pora dla Seniora.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu PORA DLA SENIORA realizowanego w ramach programu Generacja 6.0, VI edycja, 2023, ogłoszonego przez fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie.

odbędzie się w ramach projektu PORA DLA SENIORA realizowanego w ramach programu Generacja 6.0, VI edycja, 2023, ogłoszonego przez fundację BGK im. J. K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie