Biblioteka bliżej ciebie –  cykl wydarzeń literacko-kulturalnych animujących czytelnictwo

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
, na realizację zadania:

Biblioteka bliżej ciebie –  cykl wydarzeń literacko-kulturalnych animujących czytelnictwo.

· kwota dotacji 11 000,00 zł

Celem realizowanego projektu jest rozszerzenie zakresu usług bibliotecznych, dostosowanie ich do potrzeb dzieci i młodzieży oraz stworzenie przestrzeni, w której będą mogły ciekawie spędzać czas i zaspokoić swoje kulturalne i edukacyjne potrzeby. W ramach realizacji tego projektu zorganizowane zostaną spotkania autorskie, warsztaty, konkursy, akcje czytelnicze, zabawy, teatrzyki.