„Biblioteka – świat w jednym miejscu”. XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.

Rokrocznie Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w maju Ogólnopolski Tydzień Bibliotek – akcję mającą na celu krzewienie czytelnictwa i szerzenie wiedzy o działalności bibliotek. Tegoroczny, XIX Tydzień Bibliotek organizowany był pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu”. Z jednej strony biblioteka to budynek, cząstka w większej całości wchodząca w daną wieś czy miasto. Jej drzwi są niejako magicznym portalem do wielu różnych miejsc czy światów. Cała wiedza o świecie jest w bibliotece na wyciągnięcie ręki.

Podczas obchodów XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej wraz z filiami w Kamionce Wielkiej i w Mystkowie zorganizowała m.in. warsztaty plastyczne, spotkania literackie, panele dyskusyjne a także spektakle teatralne.

Obchody rozpoczęliśmy od wystawienia spektaklu, w którym w role aktorów wcielili się członkowie Klubu Seniora działającego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w  Kamionce Wielkiej. Przedstawienie było uwspółcześnioną inscenizacją bajek autorstwa Ignacego Krasickiego. Uczniowie mieli okazję zapoznać się zarówno z dziełami jak i z życiorysem tego słynnego polskiego satyryka.

Następną inicjatywą były warsztaty pracy w grupach: Marshmallow challenge. Marshmallow challenge jest to zadanie polegające na zbudowaniu z makaronu, taśmy i sznurka wieży, która utrzyma piankę, czyli tytułowy Marshmallow. Czas na wykonanie ćwiczenia wynosi 18 minut. Wygrywa ten zespół, którego wieża będzie najwyższa.  Obserwacja uczniów podczas ich pracy stała się doskonałym materiałem do późniejszej dyskusji,  młodzież chętnie dzieliła się swoimi spostrzeżeniami dot. umiejętności pracy w grupie, planowania oraz realizacji wyznaczonego zadania, a także wysunęła wnioski na przyszłość.

W kolejnych dniach w filii bibliotecznej w Kamionce Wielkiej nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Książkowe rzeźby – literatura potrafi być piękna”, który został zadedykowany uczniom klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 im Świętej Kingi w Kamionce Wielkiej. Po wystawie wychowankowie wzięli udział w warsztatach literackich, podczas których rozmawiali o czytanych przez siebie książkach czy o swoich ulubionych autorach i bohaterach literackich.

W piątek 13 maja zostały wystawione 3 spektakle pt: „Zaczarowana księga”, w wykonaniu teatru Maska z Krakowa.  Przedszkolaki i uczniowie klas 0-IV z terenu naszej gminy miały okazję do obejrzenia przedstawienia o króliku, który nie cierpiał czytać książek, jednakże lektura tytułowej zaczarowanej księgi rozbudziła w nim zamiłowanie do literatury.

Ponadto dzieci ze szkół i przedszkoli z terenu Gminy licznie gościły na lekcjach bibliotecznych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej oraz w filiach w Kamionce Wielkiej i w Mystkowie, podczas których spotkały się z Kubusiem Puchatkiem oraz jego przygodami.  W ramach spotkań odbyły się również konkursy plastyczne, quizy oraz głośne czytania książek.