Apetyt na życie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Wszystkich zainteresowanych historią zielarstwa i ziołolecznictwa, uprawą gatunków roślin zielarskich na działkach, ogrodach przydomowych i w mieszkaniach, zapraszamy na prelekcje, którą przeprowadzi zielarka dla której rośliny lecznicze oraz dążenie do spokojnego, naturalnego życia jest sposobem na realizacje pasji i zainteresowań.

Prelekcja odbędzie się 17 czerwca 2021 roku w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: Inicjatywy proekologiczne w związku z zadaniem „Żyć w zgodzie z naturą” – oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD.

Zapisy w bibliotece – zapraszamy!