„Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska”

Kolejna książka Zofii Pawłowskiej przedstawia zapomniane zwyczaje i obrzędy wiejskie, rys historyczny wsi, wspomnienie zasłużonych dla tych okolic ludzi. W książce tej autorka koncentruje się na Roku liturgicznym i obrzędach z nim związanych oraz legendach mówiących o wsiach Kamionka Wielka i Królowa Polska. Książka w twardej oprawie barwnej, atrakcyjnej szacie graficznej, przyciąga wzrok i zachęca do czytania, za którą należy wyrazić wdzięczność grafikowi Łukaszowi Klimkowi.