„Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska”

Książka poświęcona jest mieszkańcom naszych wsi i ofiarowana w hołdzie wdzięczności za zamiłowanie do tradycji ojców naszych, podtrzymywanie jej i przekazywanie kolejnym pokoleniom. Składa się z siedmiu rozdziałów, liczy 270 stron.

Rozdział I. Nasza mała ojczyzna. W rozdziale tym znajduje się krótkie kalendarium wsi Kamionki Wielkiej i Królowej Polskiej. Porównanie życia mieszkańców dawniej, a dziś oraz zmiana wizerunku wsi i prawa kobiet, które przez wiele lat były ograniczane ze względu na zwyczaje.

Rozdział II. Rok liturgiczny zaczynający się Adwentem, liczy tyle samo dni i tygodni, co rok kalendarzowy, ale nie pokrywa się z nim. Ważne są tu świąteczne symbole i zwyczaje jak również wigilijne wspomnienia, kultywowane w naszym środowisku. Kościół pełni istotną funkcję w przekazywaniu obrzędów i zwyczajów, w tym właśnie siła naszego narodu. To tylko wiara i przywiązanie do dawnych tradycji pomogła Polakom przetrwać ciężkie lata zniewolenia nie tylko w czasie wojny, ale też w trudnych okresach historycznych. 

Rozdział III. Święto Plonów inaczej Dożynki we wsi jest to dziedzictwo otrzymane w spadku po naszych ojcach, jako symbol całorocznej chłopskiej pracy na roli. Wyrażają podziękowanie za obfite i szczęśliwe zbiory. Przywiązanie do ojcowizny godne szacunku. Ziemia uważana za Matkę Naturę, która karmi była i jest dorobkiem wielu pracowitych oraz oddanych wsi pokoleń.

Rozdział IV. Obrzędy weselne i ich zwyczaje. Udostępnił Józef Jarosz. Ciekawe było swatanie młodych, w tych czasach bardzo ważne. Swat łączył je w pary małżeńskie, często tylko za zgodą ojców, bo takie były zwyczaje. W rozdziale tym znajdują się inne zwyczaje i tradycje naszych przodków, które od zawsze były ostoją porządku i życiowym drogowskazem, a ich korzenie tkwią w odległej przeszłości.

Rozdział V. Krzewienie kultury i dobrych obyczajów. Znajdują się tutaj okresy działalności teatru ludowego zapoczątkowanego przez ks. Tomasza Stolarczyka w 1898 roku i opisanego przez oddanego szerzeniu się kultury mieszkańca wsi ludowego artystę Edwarda Patlę. Dzięki jego twórczości i zaangażowaniu przez wiele lat w Kamionce Wielkiej wystawiane były różne rodzaje widowisk teatralnych.

Rozdział VI. Edward Patla zbierał przez lata. Niezwykle cenne Legendy i Gawendy ze wsi Kamionka Wielka i okolicznych wiosek, pozostawił po sobie w swoich zbiorach Edward Patla. Nadarzyła się okazja, aby udostępnić je mieszkańcom wsi i tym samym ocalić od zapomnienia.

Rozdział VII. Przysłowia. Mieszkańcy uważali, że wyrażają one myśl lub radę opartą na tradycji ludowej.  Przysłowia przed laty dla chłopów były bardzo ważne, bowiem z nich czerpali wiedzę sądząc, że są mądrością narodów i dobre na wszystko.

Następnie zakończenie, objaśnienia oraz ważny słowniczek gwarowy, którym to posługiwali się nasi dziadkowie, ojcowie.

Książka w twardej oprawie z licznymi zdjęciami, jej szata graficzna perfekcyjnie dopracowana do regionu myślę, że przyciąga wzrok i zachęca do czytania, za którą wyrażam wdzięczność Łukaszowi Klimkowi. Tematyka zróżnicowana, co ważne we wszystkich rozdziałach można się doszukać wątków najważniejszych z wyrazami czci do tradycji, zwyczajów i obrzędów naszych przodków. Z całego serca dziękuję wszystkim tym, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni przyczynili się do powstania książki. W sposób szczególny serdeczne podziękowania składam dla: Łukasza Klimka, pana Leszka Migrały, Wójta Gminy Andrzeja Stanka ks. Stanisława Ruchały, ks. Grzegorza Kiełbasy, Zofii Skwarło, Iwony Pałka, Elżbiety Lewandowskiej, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Anny Ziobrowskiej, Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Kazimierza Ogorzałka, Jadwigi Stachowicz, członkom Klubu Seniora z biblioteki. Lista podziękowań jest długa zachęcam do zapoznania się z nią w książce.

/Zofia Pawłowska/