Zwieńczenie projektu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Integracyjne spotkanie podsumowujące i promujące projekt to już ostatnie działanie w ramach zadania „Żyć w zgodzie z naturą”– oferta prośrodowiskowa dla mieszkańców obszaru LGD. W trakcie spotkania uczestnicy zaprezentowali zdobyte umiejętności podczas prelekcji „Apetyt na życie” oraz warsztatów edukacyjnych „Zioła w kuchni i dla urody.”

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z realizacji zadania.