Wyjazd seniorów do teatru

Seniorzy z Klubu Seniora działającego przy naszej bibliotece, w dniu trzynastego lutego, wybrali się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu na komedię pt. „Wszystko w rodzinie”.

Sztukę zaprezentowali aktorzy z Teatru Robotniczego z Nowego Sącza. Przezabawny spektakl dostarczył seniorom sporo humoru i pozytywnych wrażeń, pozwolił im  także oderwać się od rzeczywistości dnia codziennego.

A jak powszechnie wiadomo – śmiech to najlepsze lekarstwo!

Zdjęcia

Wyjazd do teatru zorganizowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024