Spotkanie z leśnikiem

22 września odbyły się spotkania z leśnikiem z Nadleśnictwa Nawojowa. Pan Marcin Steczowicz w ciekawy sposób opowiadał o swojej pracy, zasadach zachowania się w lesie oraz zwierzętach żyjących w lasach. Uczestnicy obejrzeli prezentacje multimedialną, dowiedzieli się w jaki sposób można pomóc ptakom i zwierzętom leśnym zimą. Pan leśniczy opowiadał również o korzystnych warunkach zdrowotnych i rekreacyjnych wynikających z korzystania z lasu przez społeczeństwo. Najmłodsi uczestnicy spotkania z wielkim zainteresowaniem oglądali ciekawe eksponaty oraz naturalne okazy, które przyniósł Pan leśniczy.

Serdecznie dziękujemy Panu Marcinowi za spotkanie, które okazało się bardzo ciekawą lekcją przyrody.

Spotkania zorganizowane zostały w ramach zadania promującego Lasy Państwowe pn. „Las szumi i żywi” realizowanego w ramach „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych”.


PARTNER WYDARZENIA: LASY PAŃSTWOWE

Zapraszamy do obejrzenia galerii ze spotkań i zachęcamy do odwiedzenia strony:

https://www.lasy.gov.pl/pl

Zdjęcia