Spotkanie autorskie z Zofią Pawłowską

Kultura regionu, tradycje, zwyczaje i obrzędy, wspomnienia wojenne- to wszystko znajduje się w kręgu zainteresowań Pani Zofii Pawłowskiej, autorki dwóch cennych dla gminy Kamionka Wielka pozycji czytelniczych: Ocalić od zapomnienia. Wojenne i okupacyjne wspomnienia mieszkańców Kamionki Wielkiej oraz Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska.

Dnia 22 czerwca w filii Gminnej Biblioteki Publicznej  młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamionce Wielkiej miała okazję uczestniczyć w spotkaniu z Panią Zofią Pawłowską, która krótko przedstawiła im treść swoich prac. Wspominała o tym jak dawniej wyglądały święta, co ludzie jedli, jak przebiegały zaręczyny i sam obrzęd weselny. Dużo uwagi poświęciła również postaci Edwarda Patli, twórcy teatru ludowego, działającego w Kamionce Wielkiej. Nie zabrakło także wzmianki o kapliczkach, dożynkach czy też prawach kobiet w dawnej wsi polskiej.

Pani Zofia Pawłowska opowiedziała zgromadzonej młodzieży o tym, jak pisała krótkie notatki, ciekawostki powiedziane jej przez tatę i mamę, jak zaczęła tworzyć książki. Zachęcała uczniów, by także spisywali wspomnienia swoich dziadków, pradziadków, bo dzięki takim świadectwom pamięci mamy świadomość swoich korzeni, wiemy skąd pochodzimy i daje to nam poczucie przynależności do grupy, jaką jest dla nas nasza mała ojczyzna.

Na zakończenie, Pan Mariusz Popiela, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 podziękował Pani Zofii za tak cenne dla mieszkańców książki i także zachęcił młodzież, by w czasie wakacji odwiedziła swoich dziadków, pradziadków, by porozmawiała o dawnych czasach. Na ręce lokalnej autorki przekazał bryłkę soli, symbolu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi, tym samym zapewniając o swojej przyjaźni.

Zdjęcia