Słodki smak świąt – wielkanocne warsztaty kulinarne

Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce Wielkiej realizuje projekt „Młodzi duchem”- Organizacja czasu wolnego dla seniorów, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: CZAS WOLNY DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I SENIORÓW.

Jednym z zadań projektu były warsztaty nstawione na przekazanie wiedzy teoretycznej z zakresu zwyczajów i tradycji wielkanocnych, które przygotowała Pani Zofia Pawłowska, autorka książki pt. „Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska”. W części praktycznej uczestnicy pod okiem KGW z Kamionki Wielkiej wykonywali własne ciasta i ciasteczka. Ostatnie warsztaty były zwieńczeniem projektu, podczas których uczestnicy zaprezentowali swoje umiejętności zdobyte w czasie spotkań i w ramach „akcji wolontariackiej”, upiekli ciasta, ciasteczka i Ozdobione przekazali w formie świątecznych upominków osobom starszym i samotnym.

  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Zdjęcia