Sejm RP wybrał Patronów Roku 2021

Zostali nimi:

  • Krzysztof Kamil Baczyński w stulecie urodzin,
  • Kard. Stefan Wyszyński w 40. rocznicę śmierci, a także 120. rocznicę urodzin duchownego,
  • Stanisław Lem w 100. rocznicę urodzin pisarza,
  • Tadeusz Różewicz w 100. rocznicę urodzin,
  • Cyprian Kamil Norwid w 200. rocznicę urodzin.

Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu.