NARODOWE CZYTANIE 2023

W tegorocznej akcji Narodowego Czytania uczestnicy wydarzenia przenieśli się do drugiej połowy XIX wieku do Korczyna nad rzekę Niemen gdzie rozgrywa się powieściowa akcja „Nad Niemnem”. W niecodziennej scenerii Gminnej Biblioteki można było usłyszeć fragmenty tegorocznej lektury „Nad Niemnem”, najbardziej znanej powieści Elizy Orzeszkowej. Utwór porusza tematykę Powstania Styczniowego, którego 160- lecie obchodzimy właśnie w tym roku. Na tle popowstaniowej rzeczywistości przedstawiliśmy historię miłości zubożałej dziedziczki Justyny Orzelskiej
i wywodzącego się z zaściankowej szlachty Jana Bohatyrowicza. Główną wartością
w powieści „Nad Niemnem”  jest praca, ukierunkowana na wspólne i wzajemne dobro, będąca jednocześnie miernikiem wartości bohaterów.

Fragmenty powieści „Nad Niemnem” odczytali przedstawiciele władz Gminy, jednostek organizacyjnych, klubów seniora, Towarzystwa Miłośników Kamionki Wielkiej i Koła Gospodyń Wiejskich.

Celem corocznej akcji jest odkrywanie perełek ojczystej literatury oraz budowanie więzi społecznej i utrwalenie tożsamości narodowej poprzez dorobek literacki naszych wieszczów narodowych.

Wszystkim, którzy włączyli się w akację serdecznie dziękujemy.