Międzypokoleniowe spotkanie karnawałowe

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej realizuje projekt „Kultura inspiruje, szanuje tradycje i łączy pokolenia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: OFERTA KULTURALNA.

Jednym z działań projektu było międzypokoleniowe spotkanie karnawałowe, podczas którego wystąpił Zespół Regionalny Skalnik oraz Zespół Śpiewaczy Kamionczanki. Uczestnicy spotkania wsłuchali się we wspomnienia i  przeżycia osób starszych związane ze zwyczajami i tradycjami zapustowymi z okresu ich dzieciństwa. Podczas spotkania każdy mógł poczęstować się  tradycyjnymi regionalnymi potrawami z naszego obszaru.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”