Majówka w plenerze

Towarzystwo Miłośników Kamionki Wielkiej realizując projekt „Kultura inspiruje, szanuje tradycje i łączy pokolenia” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Objętego PROW 2014-2020 w ramach projektu grantowego: OFERTA KULTURALNA; zorganizowało zadanie pn. „Majówka w plenerze”.

Podczas spotkania śpiewano majowe pieśni ludowe. Śpiew poprowadził najstarszy w gminie Zespół Śpiewaczy Kamionczaki, który ukazał patriotyczne i ludowe pieśni majowe. W trakcie spotkania zostało odśpiewane nabożeństwo majowe przy współpracy z Parafią Kamionka Wielka, natomiast autorka książki „Zwyczaje i obrzędy we wsi Kamionka Wielka i Królowa Polska” przybliżyła opisaną w książce kulturę. W ramach pokazu regionalnej sztuki kulinarnej, uczestnicy mieli okazję zasmakować staropolskich potraw związanych z kulturą regionu.

Majówka w plenerze stała się okazją do integracji międzypokoleniowej promującej kulturę i zwyczaje ludowe wśród mieszkańców miejscowości i gminy.  

Zdjęcia