Las szumi i żywi

Zapraszamy do wzięcia udziału w zadaniu promującym Lasy Państwowe pn. „Las szumi i żywi” realizowanego w ramach „Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o dofinansowanie na promocję Lasów Państwowych”

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie i zachęcamy do odwiedzenia strony:

https://www.lasy.gov.pl/pl

PARTNER WYDARZENIA: LASY PAŃSTWOWE