„Kwiaty i palmy wielkanocne” – Klub Seniora z Mystkowa

Klub Seniora z Mystkowa, jak co roku, kilkukrotnie spotykał się w bibliotece na warsztatach robienia kwiatów, z których później powstały piękne, kolorowe palmy. Takie warsztaty przybliżają nam piękną tradycję związaną z palmami wielkanocnymi, a także zachęcają do kultywowania tego zwyczaju i do dbałości o to, aby nie odszedł w zapomnienie.

Wysiłek był wielki, ale efekty – niesamowite.

Zdjęcia