„Cztery pokolenia na wsi”

W niedzielę 25 września 2022 roku, aktorzy amatorzy z naszego Klubu Seniora wystawili w „Pszczółkowie” przedstawienie „Cztery pokolenia na wsi”. Oparte na prawdziwych przeżyciach naszych pokoleń od czasów zaboru austriackiego po współczesność. Przy licznej widowni z zachowaniem gwary środowiskowej aktorzy starali się ukazać faktyczne zmiany wizerunku wsi i życia jej mieszkańców.

Zdjęcia