Kartka z historii

100 lat temu, 17 marca 1921 r., Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję RP, która do historii przeszła jako konstytucja marcowa. Zapisy ustawy zasadniczej tworzyły w Polsce system parlamentarno-gabinetowy. Rola prezydenta została sprowadzona do funkcji reprezentacyjnych. Konstytucja zapewniała obywatelom wszystkie podstawowe swobody i gwarantowała równość wobec prawa.

1921, 17 marca
Sejm uchwalił Konstytucję RP. Tzw. Konstytucja marcowa składała się z 7 rozdziałów i 126 artykułów.

Senat RP ustanowił rok 2021 Rokiem Polskiej Tradycji Konstytucyjnej.